Ga naar de inhoud

WMO

  De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

  Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt  je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Kortom, de cliëntondersteuner komt op voor je rechten en kan je helpen bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente.

  Algemene voorzieningen

  Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

  • Een boodschappendienst.
  • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
  • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
  • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.
  • Personenalarmering

  Maatwerkvoorzieningen

  Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:

  • Individuele begeleiding.
  • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
  • Aanbouw van de woning.
  • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
  • Toilet- en badkamer voorzieningen.
  • Antislip douche en een speciale douchezit.
  • Dagbesteding.

  Vervoersvoorzieningen

  Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

  • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
  • Aanpassing van de auto.
  • Een scootmobiel.
  • Een rolstoel.
  • Auto in bruikleen.
  • Vergoeding voor vervoer (per eigen auto).

  Hiertoe behoren ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

  • Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
  • Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
  • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
  • Een parkeerfaciliteit.
  • Een parkeerkaart voor gehandicapten.

  Bron: zorgwijzer

  Ga naar de inhoud