Ga naar de inhoud

WLZ

  De Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

  Voor wie is de Wlz bedoeld?

  Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen.

  Iemand komt in aanmerking voor de Wlz als:

  • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
  • Er sprake is ernstige verwaarlozing
  • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
  • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
  • De veiligheid van iemand  ernstig wordt bedreigd

  De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is. Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

  Hoe kan ik zorg uit de Wlz aanvragen?

  Om WLZ-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  bron: zorgwijzer

  Ga naar de inhoud