Ga naar de inhoud

Wat zijn NAbs?

  NAbs is de Engelse afkorting voor neutraliserende antilichamen. Neutraliserende antilichamen zijn stofjes  die uw eigen lichaam kan aanmaken en die de werking van interferonβ (Avonex® , Betaferon®, Rebif®), het medicijn dat u gebruikt ter behandeling van uw MS, kunnen blokkeren.

  Ongeveer 1 op de 4 mensen die interferonβ gebruikt maakt deze antistoffen. Van te voren kan men niet in schatten of iemand neutraliserende antilichamen gaat aanmaken. Als je lichaam deze stoffen maakt, merk je er in eerste instantie helemaal niets van. Op langere termijn kunnen de klachten van de MS toenemen omdat het middel zijn werk niet kan doen.

  Er is een test ontwikkeld om neutraliserende antilichamen te meten. Deze test wordt gedaan in het VU medisch centrum in Amsterdam. Je hoeft zelf niet naar het VU medisch centrum. In het ziekenhuis wordt 1 buis bloed afgenomen opgestuurd naar het VU medisch centrum. Na enkele weken krijg je de uitslag van de test van je eigen neuroloog.

  Indien uit de test blijkt dat je neutraliserende antilichamen maakt dan wordt de test voor de zekerheid nog 1 maal na 3 tot 6 maanden herhaald. Is deze test wederom positief dan is verdere behandeling met de huidige MS medicatie niet zinvol. In overleg met de neuroloog wordt besloten hoe je verder behandeld zal worden.

  bron MS centrum ADRZ

  Ga naar de inhoud