Ga naar de inhoud

Wat voor spraakproblemen zijn er zoal?

  Spraak komt tot stand door samenwerking van verschillende onderdelen van het lichaam: o.a. de mond, neus, keel, stembanden en luchtwegen. Wanneer er door neurologische schade met één of meer van deze onderdelen problemen ontstaan, spreken we van dysartrie. Bij dysartrie is er sprake van zwakke, vertraagde of  ongecoördineerde spieractiviteit in de mond, neus, keel, stembanden of luchtwegen.

  Spraakproblemen die zoal kunnen voordoen zijn:

  • Trage spraak
  • Onnauwkeurige articulatie
  • Stemproblemen (bv. hogere/lagere stem, zachte/harde stem, hese/geknepen stem)
  • Snel buiten adem zijn
  • Hoog spreektempo
  • Eentonig spreken
  • Verstoorde resonantie
  • Onverstaanbaar spreken

  Een logopedist kan je helpen bij deze klachten. Deze kan je helpen de problemen in kaart te brengen en eventueel een behandeling te starten en/of advies te geven.

  Ga naar de inhoud