Ga naar de inhoud

Wat voor cognitieve problemen kunnen zich voordoen bij MS?

    De twee cognitieve problemen die bij MS het vaakst voorkomen zijn een vertraagde informatieverwerking en geheugenproblemen. Vertraagde informatieverwerking treedt vaak als eerste cognitieve klacht op en kan een negatieve invloed hebben op andere cognitieve functies: wanneer de denksnelheid is vertraagd, duurt het langer voordat nieuwe informatie is opgeslagen in het geheugen en kost het meer energie om de aandacht bij een taak te houden. De meest voorkomende geheugenklacht bij MS is moeite om nieuwe informatie op te slaan. Oude informatie (‘wat er eenmaal zit’) gaat niet snel verloren. Naast bovengenoemde veelvoorkomende cognitieve problemen bij MS, krijgt een deel van de mensen met MS problemen met het werkgeheugen of aandachtfuncties en kunnen problemen met het executief functioneren optreden.

    Het beloop van cognitieve problemen bij mensen met MS is voor iedereen anders. Niet iedereen met MS krijgt cognitieve problemen. Sommige mensen ervaren cognitieve problemen pas na een lange ziekteduur, terwijl anderen er in een vroeg stadium al last van hebben. Soms zijn cognitieve problemen zelfs het eerste symptoom van de ziekte. Omdat cognitieve problemen bij iedereen met MS anders zijn en op een ander moment optreden, is het moeilijk om te voorspellen of iemand met MS cognitieve problemen zal krijgen. Wel is het belangrijk om te benoemen dat het in veel gevallen gaat om subtiele veranderingen in de cognitieve functies.

    bron VUMC Amsterdam

    Ga naar de inhoud