Ga naar de inhoud

Wat is een keukentafel gesprek?

  Het keukentafelgesprek

  Als jij ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Nadat je een melding hebt gedaan, neemt de gemeente contact met je op voor het plannen van een gesprek. De gemeente krijgt door dit gesprek inzicht in aan welke ondersteuning behoefte is en welke oplossingen er zijn. De gemeente gaat na wat de hulpvrager zelf kan, met hulp van eventuele mantelzorgers, familie en vrienden en wat de gemeente moet organiseren.

  De hulp kan een algemene voorziening zijn, die voor iedereen zonder indicatie te gebruiken is, zoals boodschappenhulp of activiteiten. Maar het kan ook een persoonlijke maatwerkvoorziening zijn, waarvoor je een indicatie nodig hebt zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen of dagbesteding. In het keukentafelgesprek gaat het ook over waar jij behoefte aan hebt. Zorg daarom dat je een duidelijk beeld hebt van je eigen situatie en de ondersteuning die je nodig hebt. Het keukentafelgesprek vindt meestal thuis plaats, soms telefonisch of schriftelijk.

  Wie neemt deel aan dit gesprek?

  De hulpvrager, een gespreksvoerder van de gemeente: een Wmo- of jeugdconsulent, medewerker wijkteam zijn aanwezig. En eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner van bijvoorbeeld Stichting MEE.

  Hoe gaat de procedure in zijn werk?

  • De gemeente bevestigt de melding en wijst op de mogelijkheid van cliëntondersteuning.
  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.
  • De gemeente gaat in gesprek met de betrokken zorgvrager en zijn/haar ondersteuner en/of mantelzorger.
  • Daarbij komt ook de mogelijkheid van een PersoonsGebonden Budget (PGB)  aan de orde.
  • De gemeente verstrekt een verslag van het gesprek. Dit verslag dient uiterlijk binnen zes weken na de melding gereed te zijn.
  • De cliënt vraagt, indien nodig, de (gewenste) maatwerkvoorziening aan.
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen.
  • Indien de cliënt het niet eens is met de beslissing, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

  Kan je wel wat hulp gebruiken om jezelf voor te bereiden op het keukentafel gesprek? Check dan onze blog met tips voor het keukentafelgesprek.

  Ga naar de inhoud