Ga naar de inhoud

MS verpleegkundige

    De MS-verpleegkundige kan de informatie die je van de neuroloog hebt gehad waar nodig aanvullen en verduidelijken. Hij/zij bespreekt met jou je vragen en eventuele problemen en zoekt samen met jou naar passende oplossingen. Deze oplossingen worden op jouw situatie afgestemd. Als het nodig is verwijst de verpleegkundige je door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Ook is de MS verpleegkundige je eerste contactpersoon bij een schub.

    Ga naar de inhoud