Ga naar de inhoud

Waar vind je specialistische MS zorg?

    Wanneer je MS hebt kan het voorkomen dat je te maken krijgt met diverse zorgverleners. Maar hoe zorg je er nu voor dat je een multidisciplinair team om je heen verzamelt met de juiste kennis? Wil je bijvoorbeeld een neuroloog die MS als specialisatie heeft? Dan is het raadzaam om te zoeken naar een MS centrum.

    Ben je op zoek naar diverse zorgverleners? Een van de mogelijkheden om dit te bewerkstelligen is door te kijken naar zorgverleners die zich hebben aangesloten bij MS Zorg Nederland. MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten.

    Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. Zij zijn vindbaar via de zorgzoeker op deze website. De regionale netwerken worden geleid door multidisciplinaire regiocoördinatoren.

    Bekijk jouw regio en meer informatie op de website van MS zorg Nederland

    Ga naar de inhoud