Ga naar de inhoud

Waar kan je terecht bij cognitieve problemen?

  Cognitieve problemen kunnen een grote belemmering zijn in het dagelijks leven. Hoewel er nog geen behandeling bestaat die de problemen wegtovert kan je er zeker veel aan doen door middel van gedrag of bijvoorbeeld geheugensteuntjes. We leggen je hieronder uit waar je zoal terecht kan om een goed beeld te krijgen van je cognitieve problemen. Als je weet waar je zoal last van hebt zijn er vaak ook gerichte oplossingen of een persoonlijk plan van aanpak mogelijk.

  De neuropsycholoog
  Zoals we eerder al bespraken in de blog ‘Hoe kan je cognitieve functies meten?’ kan er een NPO worden gedaan. Met een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan uw cognitief functioneren in beeld worden gebracht. Met cognitie wordt het denkvermogen bedoeld. Het gaat om vaardigheden als geheugen en concentratie. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een gesprek met de neuropsycholoog en door het afnemen van verschillende testen.

  Het VUMC Amsterdam heeft een speciale poli voor mensen met MS en cognitieve klachten

  Voor mensen met MS met cognitieve klachten is er een speciale dagscreening opgericht op de polikliniek Neurologie: de second opinion MS en cognitie poli (SOMSCOG). Bij de SOMSCOG poli wordt uitgebreid gekeken naar de oorzaak en ernst van de cognitieve klachten en wordt er een advies gegeven over wat te doen (strategietraining, behandeling van somberheid, meedoen aan experimentele behandelingen (wetenschappelijk onderzoek)). De SOMSCOG poli is een combinatie van zorg en wetenschap.

  Het bezoek aan de SOMSCOG poli bestaat uit een neurologisch consult gecombineerd met een neuropsychologisch onderzoek en aanvullende diagnostiek (o.a. MRI, MEG, bloedafname, ruggenmergpunctie, zie voor uitgebreide beschrijving de folder van de SOMSCOG poli). Na het bezoek aan de SOMSCOG poli zal een multidisciplinair team bestaande uit o.a. een neuroloog, neuropsycholoog en revalidatiearts een advies opstellen. Twee weken na deze screeningsdag vindt het uitslaggesprek plaats.

  Ga naar de inhoud