Ga naar de inhoud

Tegemoetkoming Chronisch zieken & Gehandicapten

  Elk jaar betaalt UWV in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die je maakt.

  Wanneer heb je recht op deze tegemoetkoming?

  Je ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als je op 1 juli recht heeft op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Daarnaast moet je aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen

  1. Je bent 35% of meer arbeidsongeschikt.
  2. Je hebt recht op hulp om werk te vinden of te behouden.

  Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?

  De jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt tegelijk met je  uitkering in september overgemaakt.

  Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van het UWV.

  Ga naar de inhoud