stichting Chronisch Samen Sterk

Stichting Chronisch Samen Sterk (CSS) is opgericht in 2017 door Nicole Donal en Fred de Veld. Stichting CSS is een bundeling van diverse uiteenlopende ervaringsdeskundigen op het gebied van chronisch zieken. Ons doel is patiënten en hun partners te steunen op díe vlakken waar je mee te maken krijgt als je net de diagnose ‘chronisch ziek’ hebt gekregen.

Na een reeks van ernstige gezondheidsklachten kreeg Nicole in 2015 de diagnose ‘Multiple Sclerose’. Gedurende de daarop volgende periode, met haar nieuwe stempel ‘chronisch ziek’, zijn Nicole en Fred terecht gekomen in een woud van onduidelijkheden met te veel valkuilen. Ofwel een periode met opeenstapelende vragen en te weinig antwoorden. Een hectische tijd die onnoemelijk veel verkeerde energie heeft gekost. Dankzij haar onuitputtelijke wilskracht om informatie te vergaren, de niet aflatende steun van haar familie en vrienden en vooral ook van haar partner Fred, is Nicole gesterkt in haar strijd met haar chronisch progressieve ziekte MS.