Afasie

< Alle onderwerpen

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Het uit zich bij iedereen anders. De soort en ernst van de afasie hangt af van de plaats en ernst van de hersenbeschadiging.

Volgende Agnosie
Inhoudsopgave