Ga naar de inhoud

Kunnen mijn MS klachten verergeren door menstruatie?

    Vrouwen met MS geven vaak aan dat hun klachten verergeren rond de menstruatie. Onderzoek over het effect van menstruatie op MS is echter zeer beperkt. Aan één onderzoek waaraan 149 vrouwen deelnamen, gaf 70 procent aan dat hun MS-klachten leken te verergeren, op een vast tijdstip gedurende hun cyclus. Dat tijdstip lag tussen zeven dagen voor de menstruatie tot aan drie dagen tijdens de menstruatie. De klachten die toenamen waren: zwakte, evenwicht, vermoeidheid en depressie. Andere kleine onderzoeken lieten een vergelijkbaar resultaat zien maar er is toch nog meer onderzoek nodig om de relatie tussen MS en menstruatie vast te stellen.

    Verergering van klachten rond de menstruatieperiode kan mogelijk verband houden met andere factoren, zoals de lichaamstemperatuur. Het is bekend dat vlak voor de menstruatie en gedurende de tweede helft van de menstruatie, de lichaamstemperatuur ongeveer één graad stijgt. Door deze temperatuurverhoging kunnen MS symptomen anders aanvoelen, net zoals in een warme omgeving of bij koorts.

    bron MS web

    Ga naar de inhoud