Ga naar de inhoud

Krachtsverlies

    Met krachtsverlies wordt bedoeld het minder kracht hebben in één van de ledematen, een verminderde vaardigheid van ledematen of een verstoorde balans bij het lopen. Krachtvermindering kan je krijgen doordat zenuwen, als gevolg van MS, minder goed in staat zijn om spieren aan het werk te zetten. De spieren krijgen niet langer alle opdrachten die de hersenen versturen goed door. Spieren hebben de eigenschap om te verslappen als ze te weinig actief zijn.

    Veel mensen met MS krijgen na verloop van tijd last van krachtvermindering in armen of benen. Het kan gaan om iets ‘kleins’ als afgenomen vingervlugheid, maar ook om ingrijpendere verschijnselen zoals verlammingen. Krachtvermindering van de benen en daardoor moeite met lopen en staan, komen vaak voor. “Mijn benen zijn zo zwaar”, zeggen veel mensen met MS. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar door de verminderde spierkracht lijken de benen wel zwaarder te zijn. Soms herstelt dit maar het is ook mogelijk dat je spierkracht langzaam verder afneemt en niet meer terugkomt tot een normaal niveau.

    Ook kunnen de spieren van de mond en voor het slikken in kracht verminderen. Dit bemoeilijkt het praten, eten en drinken. Vaak zien we dat dan ook het coördineren van kleine, precieze bewegingen moeilijker wordt zoals schrijven, een kopje thee inschenken, knipperen met de ogen of zelfs praten (stembanden zijn eigenlijk ook spieren).

    bron toekomst met MS

    Ga naar de inhoud