Ga naar de inhoud

Ik heb nieuwe klachten, wat nu?

    Houden je klachten langer dan 24-48 uur aan? Bel dan je MS verpleegkundige of neuroloog op voor overleg. Vaak testen ze eerst je bloed en/of urine om andere infecties uit te sluiten. Ook bespreek je de situatie. Speelt er bijvoorbeeld stress, heb je andere factoren die een rol kunnen spreken? De neuroloog kan in overleg met jou het beste besluiten wat nodig is. Soms is dat een paar dagen rust, dan een herbeoordeling. Soms volgt er een prednison kuur, maar dat is niet altijd nodig.

    Ga naar de inhoud