Ga naar de inhoud

Heb jij recht op individuele studietoeslag?

  Wanneer je gaat studeren met een functiebeperking (chronische aandoening en/of beperking) heb je niet altijd ruimte voor het onderhouden van een bijbaan. Hierdoor loop je onder meer inkomsten mis. Om dit verlies te compenseren is de individuele studietoeslag in het leven geroepen.

  Wat je krijgt hangt af van diverse factoren. De studietoeslag is een minimumbedrag dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. Gemeenten mogen ook een hoger bedrag betalen.

  Voorwaarden voor individuele studietoeslag:

  • Woonachtig in de gemeente waar je de aanvraag indient.
  • Leeftijd: tussen de 15 en 30 jaar oud.
  • Je hebt een beperking/handicap.
  • Je hebt recht op een uitkering volgens de wet studiefinanciering of WTOS.
  • Verandert je situatie, geef dan zo snel mogelijk de veranderingen door aan je gemeente
  • Elk half jaar vindt er een controle plaats of je nog recht hebt op de studietoeslag

  Hoe vraag ik studietoeslag aan?

  Individuele studietoeslag vraag je aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Op de website van de gemeente zoek je naar ‘individuele studietoeslag’ Vervolgens vertelt de gemeente welke bewijsstukken je moet aanleveren. Iedere gemeente stelt haar eigen eisen aan de bewijsstukken. In de meeste gevallen wordt om de volgende documenten gevraagd:

  • Kopie geldig identiteitsbewijs
  • Kopie bewijs studiefinanciering (WSF of WTOS)
  • Bewijs van het volgen van een opleiding
  • Kopie bankafschriften van alle bank-/spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • Kopie bewijs overige bezittingen en/of schulden
  • Kopie beslissing toekenning indicatie banenafspraak/verklaring opname doelgroepenregister (UWV), òf verklaring van deskundige (bijv arts of school) m.b.t. je beperkingen

  Voor de aanvraag bij de gemeente heb je een digid-account nodig, en het kan dus even duren voordat je reactie krijgt dus doe de aanvraag zodra je weet dat je een opleiding gaat volgen.

  De studietoeslag is in 2020 vastgesteld op een hoogte van ongeveer € 300,- per maand, echter bepaalt iedere gemeente voor zich hoe hoog de toeslag is. Ook de voorwaarden die worden gesteld voor het toekennen van de individuele studietoeslag kunnen verschillen per gemeente. Check dus eerst de voorwaarden bij de gemeente waar je staat ingeschreven voordat je de aanvraag doet.

  De algemene richtlijn is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Bron UWV, Jongpit, Rijksoverheid

  Ga naar de inhoud