Ga naar de inhoud

Een levensverzekering afsluiten

    Als je een levensverzekering wilt afsluiten, bijvoorbeeld in verband met de koop van een nieuwe woning, dan zal de aanvraag lopen via een financieel adviseur, intermediair of rechtstreeks via de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt het risico en gaat over tot acceptatie of afwijzing. Als je chronisch ziek bent of in het verleden ziek bent geweest, is de uitkomst van de aanvraag onzeker. Het kan zijn dat de verzekeraar je dan niet accepteert.  Als herverzekeraar biedt de Hoop verzekeraars de mogelijkheid om de levensverzekering bij hen onder te brengen. Zo hoeven verzekeraars het risico zelf niet te dragen en kunnen ze bijna iedere klant accepteren.

    Bekijk meer op de website van De Hoop

    Ga naar de inhoud