Ga naar de inhoud

Ben ik verplicht om (bij solliciteren) te melden dat ik MS heb?

    Nee, je bent niet verplicht iets over je gezondheid te vertellen. Maar je hebt wél een mededelingsplicht voor feiten die van belang zijn voor de toekomstige werkgever of de beoogde functie. Met andere woorden: als MS je werkprestaties beïnvloedt, móét je openheid geven over jouw gezondheid.

    Meer weten? Kijk dan op het MS werkloket.

    Ga naar de inhoud